CEP DTB SERIE je seriál závodů v různých individuálních disciplínách vytrvalostního charakteru, konaný v průběhu roku v Kunovicích, Kelči a Policích. Všechny disciplíny se dle stanoveného klíče započítávají do celkového hodnocení.  CEP DTB SERIE se skládá ze čtyř závodů: K5 (závod v trail runningu, překonání 5 kunovických vrcholků), miniDUATLON (duatlon v Kunovicích, běh-kolo-běh), K3 (triatlon v Kelči na Chmelníku, plavání-kolo-běh) a Polický okruh (MTB okruhový závod v Policích).
Seriál CEP DTB SERIE je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku a na obecně dostupné a známé sporty. Tratě jsou přívětivé i pro amatéry a rekreační sportovce.
Kategorie DTB serie
Vždy do dovršení daného věku v kalendářním roce.
Muži:
Muži junioři (do 19 let)
M20 (20-29 let)
M30 (30-39 let)
M40 (40-49 let)
M50+ (50 a více let)
Ženy
Ženy  (do 25 let)
Ženy (26-39 let)
Ženy 40+
V případě, že v závodě nebudou min. tři závodníci v kategorii, tak neúplná kategorie se slučuje s nejbližší vyšší. Každý závod má své rozdělení do kategorií.
Bodování
Každý závod se vždy vyhodnocuje do výsledkové listiny společné pro všechny kategorie. Podle pořadí v celkové výsledkové listině se závodníkům přidělují body do celkového hodnocení seriálu. Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů poté probíhá dle vypsaných kategorií.
Štafety – pokud se závodníci zúčastní štafety, tak získávají 50 bodů nezávisle na tom kolik úseků štafety odjedou (odběhnou či odplavou)
Bodování do celkového hodnocení seriálu

 • závodník v cíli – získává maximum vypsaných bodů ( tj. 200 )
 • závodníci na 2. – 10. místě – získávají vždy o 5bodů méně
 • závodníci na 11 – 15. místě získávají vždy o dva body méně
 • závodníci na 16. – posledním místě – získávají vždy o bod méně

Body za vítězství v jednotlivých závodech
200 bodů
Do celkového hodnocení seriálu se počítají, bonusy
Sčítají se body jednotlivých závodů v seriálu. Bonusy jsou přidělovány takto:
2 dokončené závody 50 bodů
3 dokončené závody 100 bodů
4 dokončené závody 150 bodů
Tzn. Pokud absolvujete všechny čtyři závody budete mít bonus 150 bodů.
Kelečský triatlon má dvě obtížnosti „trasu A“ a „trasu B“. DTB serie je hobby serie, takže vítěz trasy B získá 200 bodů. Vítěz trasy A získá násobek celkové délky tedy 200*1,17=234 bodů (Trasa A: 0,8km-23km-5,7km – celkem tedy 30,8km, Trasa B: 0,3km-23km-3km – celkem tedy 26,3km = poměr 1,17).
Na konci sezóny vyhlásíme
DTB SERIE vítěz v každé kategorii (1., 2., 3. ) – součet všech dosažených bodů
DTB SERIE vítězka v každé kategorii (1., 2., 3. ) – součet všech dosažených bodů
Pravidla

  • Všichni závodníci i organizátoři se chovají zodpovědně, ohleduplně a v souladu s dobrými mravy.
  • Každý závodník potvrdí v procesu online registrace, případně podepíše při registraci na místě prohlášení, že je zdravotně způsobilý k účasti na akci a že startuje na vlastní nebezpečí.
  • Zákaz pobytu jiných lidí než závodníků či organizátorů v prostoru startu a cíle všech disciplín.
  • Při závodech miniDUATLON a K3 bude depo uzavřeno vždy v čase startu závodu, případně v čase startu prvního závodníka. Všechny úpravy na svém stanovišti v depu si musí závodník provést do tohoto momentu.
  • Zákaz vodičů, na trati se nesmí zbytečně pohybovat nikdo kromě registrovaných závodníků a organizátorů.
  • Občerstvení mohou podávat pouze organizátoři na předem stanovených občerstvovacích stanicích.
  • Podmínkou účasti v cyklistickém závodě, případně v cyklistické části závodu, je cyklistická helma.
  • Je možné podat protest proti oficiálně vyhlášeným výsledkům. Protest se podává jednomu z členů organizačního výboru do 30 min. od vyvěšení oficiálních výsledků.
  • Pro první tři v jednotlivých kategoriích jsou připraveny věcné ceny, medaile (popř. diplomy, poháry,. .. ).
  • Každý závodník, v případě závodu štafet při miniDUATLONu a K3, tedy každý ze členů štafety, platí startovné. Po připsání platby na účet pořadatele je startovné nevratné. Startovné se nevrací ani v případě odstoupení ze závodu nebo diskvalifikace.
  • Pokud se závodník či závodnice nezúčastní celkového vyhlášení CEP DTB serie  v Policích, cena bude uložena k osobnímu vyzvednutí max. měsíc po vyhlášení celkových výsledků série.
  • Členové organizačního výboru:

Tomáš Mareček
Libor Macek
Milan Gerla