K3-Kelečský triatlon

Ostatní

OPATŘENÍ SPOJENÁ S COVID-19

 • Závodníci musí dodržet platná protiepidemická nařízení daná Ministerstvem zdravotnictví. Více informací na webu covid.gov.cz.
 • Závodu se může zúčastnit závodník, který splní jednu z následujících podmínek:
 • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od ukončení
  očkování uplynulo 14 dní. Tuto skutečnost musí doložit národním
  certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o
  dokončeném očkování.

  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19,
  uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření
  Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo
  více než 180 dní.


DALŠÍ INFORMACE

 • Cyklistická část se jede z 80 % po luční a polní cestě!
 • Po celou dobu konání akce bude zajištěna reprodukovaná hudba a občerstvení.
 • Po skončení a vyhlášení výsledků začně volná zábava 😉
 • Při hlavním závodě je pro ročník 2021 povolen neopren!

Základní informace

Užitečné odkazy